tel. 500 600 044

Do wytwarzania blokady przeciwwilgociowej używane są mineralne preparaty całkowicie wytwarzane w Polsce i z polskich surowców.

Skład mieszanki:

  • cement portlandzki

  • woda

  • aktywator krzemianowy.

Aktywator krzemianowy składa się z polimorficznych form krzemianu i polikrzemianu.

Powyższy składnik mieszanki iniekcyjnej nie występuje w wolnym obrocie towarowym. Aktywator do mieszaniny iniekcyjnej przygotowuje wyłącznie autor patentu i dostarcza go wyłącznie licencjobiorcom technologii.